Καλώς ήρθατε στο HelpDesk Tool του ΚΣΗΔΕ.


Με σκοπό την παρακολούθηση όλων των δελτίων αλλά και την καλύτερη εξυπηρέτηση σας, χρησιμοποιούμε ένα σύστημα δελτίων εξυπηρέτησης.Σε κάθε δελτίο εξυπηρέτησης ανατίθεται ένας μοναδικός αριθμός(ID) το οποίο μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για την παρακολούθηση της προόδου του αλλά και για τις απαντήσεις που έχει λάβει. Για την διευκόλυνσή σας, παρέχουμε ολοκληρωμένο αρχείο και ιστορικό όλων των δελτίων που έχετε καταθέσει.

Απαιτείται έγκυρη διεύθυνση email για να καταθέσετε νέο δελτίο υποστήριξης.


Ευχαριστούμε!

Παρακαλούμε πριν την δημιουργία αιτήματος ελέγξτε το πεδίο "Γνωσιακή Βάση" και βεβαιωθείτε ότι το πρόβλημα σας δεν αφορά κάποιο από τα ήδη απαντημένα ερωτήματα.