ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ

Διαδικασία έκδοσης ψηφιακών πιστοποιητικών.


Frequently Asked Questions

 1. 01. Ενώ έχω τον ρόλο του ΔΨΠ, κατά την έκδοση νέου πιστοποιητικού (για εμένα τον ίδιο), η πλατφόρμα μου εμφανίζει το ακόλουθο μήνυμα: "Δεν έχετε δικαίωμα για αυτή την ενέργεια".  
 2. 03. Έχω χάσει / Δεν λαμβάνω το email για να ξεκινήσω την διαδικασία έκδοσης του πιστοποιητικού.  
 3. 04. Αδυναμία φόρτωσης σελίδας για έκδοση πιστοποιητικού  
 4. 05. Αδυναμία ταυτοποίησης στοιχείων Αστυνομίας - Taxisnet (Κατά την έκδοση ΨΠ.)  
 5. 08. Στο τελευταίο βήμα της έκδοσης πιστοποιητικού, ενώ πληκτρολογώ σωστά username και password όταν επιλέγω έκδοση πιστοποιητικού εμφανίζει σφάλμα ότι δεν εισάγω σωστά username/password.  
 6. 10. Πώς μπορώ να αλλάξω τον κωδικό της Ψηφιακής μου Υπογραφής ;  
 7. 11. Αν αλλάξω κινητό και έχω επιλέξει OTP μέσω κινητού τηλεφώνου;  
 8. 02. Πώς διορθώνω το πεδίο "Φορέας", αν έχει συμπληρωθεί λάθος κατά την εκκίνηση διαδικασίας έκδοσης ΨΠ δικαιούχου;  
 9. 04. Η ταυτοποίηση του χρήστη στο σύστημα της Αστυνομίας απέτυχε! - Πώς ταυτοποιείται χρήστης με μη ελληνική ταυτότητα;  
 10. 04. Τι κάνω αν η προθεσμία αποδοχής της αίτησης έκδοσης ψηφιακού πιστοποιητικού έχει λήξει;  
 11. 06. Αποτυχία έκδοσης πιστοποιητικού (/ActivateSign): ActivateSuccess=false (FileData is obligatory) και δεν ολοκληρώνεται η διαδικασία  
 12. 07. Στο τελευταίο βήμα της έκδοσης πιστοποιητικού, δημιουργία κωδικού πρόσβασης για την ψηφιακή υπογραφή και την αποδοχή των όρων χρήσης της, λαμβάνω το εξής μήνυμα: "Η προθεσμία αποδοχής της αίτησης έκδοσης του ψηφιακού πιστοποιητικού έχει λήξει."  
 13. 09. Πως μπορώ να "ελευθερώσω" ένα Ψ.Π. για έναν δικαιούχο, εφόσον έχει προηγηθεί ανάκληση Ψ.Π. ;  

Please Wait!

Please wait... it will take a second!