ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ

Διαδικασία έκδοσης ψηφιακών πιστοποιητικών.


Frequently Asked Questions

 1. 01. Ενώ έχω τον ρόλο του ΔΨΠ, κατά την έκδοση νέου πιστοποιητικού (για εμένα τον ίδιο), η πλατφόρμα μου εμφανίζει το ακόλουθο μήνυμα: "Δεν έχετε δικαίωμα για αυτή την ενέργεια" Πώς εκδίδω ΨΠ για τον εαυτό μου;  
 2. 03. Έχω χάσει / Δεν λαμβάνω το email για να ξεκινήσω την διαδικασία έκδοσης του πιστοποιητικού.  
 3. 04. Αδυναμία φόρτωσης σελίδας για έκδοση ψηφιακού πιστοποιητικού.  
 4. 05. Αδυναμία ταυτοποίησης στοιχείων Αστυνομίας - Taxisnet (Κατά την έκδοση ΨΠ.)  
 5. 10. Στο τελευταίο βήμα της έκδοσης πιστοποιητικού, ενώ πληκτρολογώ σωστά username και password όταν επιλέγω έκδοση πιστοποιητικού εμφανίζει σφάλμα ότι δεν εισάγω σωστά username/password.  
 6. 12. Αν αλλάξω κινητό και έχω επιλέξει OTP μέσω κινητού τηλεφώνου;  
 7. 13. Πώς μπορώ να αλλάξω τον κωδικό της Ψηφιακής μου Υπογραφής ;  
 8. 02. Πώς διορθώνω το πεδίο "Φορέας", αν έχει συμπληρωθεί λάθος κατά την εκκίνηση διαδικασίας έκδοσης ΨΠ δικαιούχου;  
 9. 06. Η ταυτοποίηση του χρήστη στο σύστημα της Αστυνομίας απέτυχε! - Πώς ταυτοποιείται χρήστης με μη ελληνική ταυτότητα;  
 10. 08. Πώς κάνω εξαγωγή του αρχείου καταγραφής (logs) του ιστορικού αίτησης ενός ψηφιακού πιστοποιητικού;  
 11. 09. Τι κάνω αν λαμβάνω το μήνυμα : "Η προθεσμία αποδοχής της αίτησης έκδοσης ψηφιακού πιστοποιητικού έχει λήξει";  
 12. 11. Αποτυχία έκδοσης πιστοποιητικού (/ActivateSign): ActivateSuccess=false (FileData is obligatory) και δεν ολοκληρώνεται η διαδικασία.  
 13. 14. Γίνεται αλλαγή αριθμού δελτίου ταυτότητας σε ψηφιακό πιστοποιητικό;  
 14. 15. Πως μπορώ να "ελευθερώσω" ένα ΨΠ για έναν δικαιούχο, εφόσον έχει προηγηθεί ανάκληση ΨΠ;  
 15. 16. Πώς μπορεί ο χρήστης να αλλάξει μέθοδο λήψης OTP;  

Please Wait!

Please wait... it will take a second!